Publicerad: Text: Daniel Hansson Lästid: 5 min

Om Facebook EdgeRank

EdgeRank är den algoritm som Facebook använder för att räkna ut vilka inlägg som hamnar i ditt flöde. Eftersom det finns tusentals inlägg med viss relevans för varje användare måste någon mekanism filtrera bort inlägg med låg relevans. Det är här EdgeRank kickar in.

En edge är ett beteende som en användare gör. Det kan t.ex. vara att man gjort en statusuppdatering, att man gillat en sida, att man taggat en person eller plats, att man kommenterat eller gillat ett inlägg. Eller att man tackat ja till ett evenemang. Allt detta kallas för edges.

Varje gång du öppnar Facebook försöker EdgeRank räkna ut vilka inlägg som är mest relevanta för dig just nu. Det inlägget med högst EdgeRank-score visas högst upp, sedan det med näst högst score. Och så vidare. Det sägs att över 100 000 faktorer påverkar relevansrankingen.

Precis som Google hela tiden justerar sin relevansankingsalgoritm gör Facebook samma sak. Tre huvudfaktorer har dock fortsatt att påverka rankingen sedan 2010:

  1. Samhörighet (affinity)
  2. Vikt (edge weight)
  3. Tid (time decay)

1. Samhörighet med den som postade inlägget

Med samhörighet menas hur stark relationen är mellan en användare och en edge. T.ex. om du skriver mycket på en kompis vägg, kommenterar hens inlägg och du dessutom har taggat hen som familjemedlem är det rimligt att samhörighetspoängen är hög.

För att räkna ut en användares samhörighetspoäng med en annan person eller sida tittar Facebook på flera faktorer. Bl.a. hur länge sedan ni interagerade, vilken typ av interaktion som skett och hur många gemensamma vänner ni har.

Ju större insats som krävs av dig för en interaktion, desto högre blir samhörighetspoängen. D.v.s. skriver du inlägg på en kompis vägg eller kommenterar hens inlägg så ger det högre poäng än om du gillar en statusuppdatering.

Samhörighetspoängen justeras över tid. Om du minskar din interaktion med en person eller sida över tid så minskas också samhörighetspoängen.

Vanligtvis är också samhörighetspoängen högre tidigt i relationen; när du precis blivit kompis med en vän eller börjat gilla en sida visas statusuppdateringar från dessa oftare, allt annat lika. Men interagerar du inte med dessa inlägg minskar samhörighetspoängen snabbt.

Det verkar också som att samhörighetspoängen påverkas av hur du blev kompis med en vän eller börjar gilla en sida. Gillar du en sida via en annons får du en lägre samhörighetspoäng. Om en vän rekommenderas istället för att du söker upp hen får du också en lägre samhörighetspoäng från början.

2. Hur innehållet är viktat

Alla olika interaktioner (“edges”) har olika vikt. Dels en generell viktning att där vissa interaktioner ger högre poäng; att posta film eller bilder ger t.ex. högre poäng än att posta eller dela en länk. Men det finns också en personlig vikting där Facebook försöker förstå vilken typ av interaktioner du är mest intresserad av. Om du ofta klickar på bilder eller kommenterar länkar kommer dessa typ av edges rankas upp.

Dessutom verkar Facebook även ta hänsyn till vem det är som gör interaktionen. Om du ofta kommenterar din systers bilder kommer din systers bilder oftare visas än hennes länkar. Tills du ändrar beteende.

När Facebook rullar ut ny funktionalitet får dessa edges initialt en högre vikt för att få användare att testa dem. T.ex. har filmer visas opropertioneligt ofta i flöden under hösten och vintern som varit.

När det gäller länkpostningar tittar Facebook på källans kvalitet, vad det är för typ av webbplats och hur ofta den delats, kommenterats och gillats.

3. Tid när inlägget skrevs

Ju längre tid som har gått sedan en interaktion skett, desto mindre tidspoäng får den. Det handlar om att filtrera bort nyheter som blivit gamla. Tidsfaktorn verkar också justeras efter hur länge sedan det var sedan du loggade in och hur ofta du generellt använder Facebook.

Kritik mot EdgeRank

En kritik som riktas mot Facebook den senaste tiden är att man ger ny funktionalitet för hög vikt. Facebook har visat siffror på hög videotillväxt och att de numera får mer videopostningar än YouTube från företag och organisationer. Men tillväxten beror inte på “rika” interaktioner utan på att man ger video hög vikt. Vilket ger låg relevans men bra siffror.

“Story bumping” är ofta riktigt irriterande. Det handlar om inlägg som ursprungligen visats i ditt flöde men som du ignorerat p.g.a. låg relevans. Men eftersom inlägget sedan delats så mycket har det fått sjukt hög samhörighetspoäng och gör åter entré i ditt flöde.

Personligen tycker jag att Facebook har störst problem att hitta bra relevans när det gäller tid. I synnerhet när det gäller användare och sidor som du har en hög samhörighet med och som postar ofta. Det dyker ofta upp gamla nyheter om du t.ex. gillar en fotbollsklubb eller en tidning.

Annan påverkan utöver EdgeRank

“Last Actor” är en variabel som tittar på dina senaste 50 beteenden. Postningar som rankar dåligt enligt EdgeRank kan hamna i flödet p.g.a. att de matchar vad du gjort på senare tid. Interagerar du med dessa inlägg kommer de fortsätta att visas, annars försvinner de.

“Story bumping”, se ovan.

Enheten du använder och vilken uppkoppling du har påverkar vilket innehåll som visas i ditt flöde.

Inlägg som många användare har flaggat som spam rankas ned av Facebook.

Tips för att hamna i användares flöden

  • Posta inlägg som ger hög vikt. Bilder (dock ej dekorationsbilder) och native video före länkar och rena statusuppdateringar. Men variera typen av inlägg. Använd Insights-fliken för att följa upp vilka typer av inlägg som ger bra reach och interaktioner.
  • Tagga alltid personer, varumärken och platser för att öka samhörighetspoängen något.
  • Alla sociala interaktioner på dina inlägg är viktiga. Men är det något du ska optimera mot så är det delningar av ditt inlägg. De ger upp till fyra gånger så stor vikt jämfört med kommentarer och gillningar. Ett vanligt knep för att få kommentarer är att ställa frågor i statusuppdateringar.
  • Se till att inte posta samtidigt som dina konkurrenter. Då blir det en kamp om samhörighetspoäng som du måste vinna.
  • Posta ofta. Tidsfaktorn gör att nya inlägg hela tiden måste postas för att fylla på din plats i flödet. Det finns massor av verktyg för att ställa in tidpunkter för postning av inlägg. Veckodagar ger generellt bättre engagemang än helger, speciell torsdagar och fredagar. Ett annan intressant approach är att posta när majoriteten av din målgrupp är offline. Detta för att konkurrensen också är lägre då.
  • Undvik att fastna i Facebooks spamfilter. Posta inte länkar med uppenbara erbjudanden. Ett dåligt inlägg som många användare klagar på kan påverka dina möjligheter att synas i flöden under ett tag framöver.
  • Kortare inlägg verkar ger något bättre engagemang än längre.

Detta inlägg publicerades ursprungligen på valtech.se 8 januari 2015