Konsulter inom Analytics Engineering

Våra analytics engineer-konsulter hjälper dig att göra självservice av din datasatsning. Dina dataanalytiker blir självgående och dina data engineers blir ännu vassare specialister.

Vi har en helt agnostisk approach till lösningar på dina utmaningar inom data. Lösning efter problem och inte vice versa

Förmodligen hjälper vi dig med något av detta:

  • Minskar lasten på datateam i allmänhet och data engineers i synnerhet
  • Ser till att analytiker i olika delar av organisationen kan skapa insikter utan höga barriärer
  • Tar fram tvättad data helt redo för analys i valfritt visualiseringsverktyg
  • Coachar dataanalytiker i hur de kan använda data
  • Sätter upp jobb och tar fram datamodeller som låser upp nya oväntade insikter
  • Dokumenterar och gör dataset användarvänliga