Konsulter inom Data Engineering

Våra data engineer-konsulter hjälper dig att demokratisera ditt data.

De ser till att stabil och tillgänglig data ständigt och rätt transformerad når analytiker, data scientists, beslutsfattare och algoritmer. Transformerar rådata till fintvättade dataset, berikat med affärsregler. Data engineering är ofta helt avgörande i att göra team och organisationer datadrivna.

Vi har en helt öppen approach till lösningar på dina utmaningar inom data engineering. Väljer lösning efter problem och inte vice versa.

Förmodligen hjälper vi dig med något av detta:

  • Tillgängliggör stora mängder data och skapar kontextspecifika och skalbara lösningar.
  • Extraherar data från strukturerade och ostrukturerade datakällor
  • Bygger moderna dataplattformar och ETL-flöden med t.ex. Hadoop, Kafka och Spark i Cloud-miljöer
  • Säkerställer datakvalitet
  • Tar fram lösningar för att hantera datasäkerhet och sekretess
  • Ser till att data kommer in och skickas ut i rätt hastighet