Konsulter inom Data Science

Våra konsulter inom data science hjälper dig att ta ditt data till nya, insiktsskapande nivåer du bara vagt föreställt dig.

Vår erfarenhet av affärs- och datamodeller kombinerat med kreativ analys och kod ger dig fundamentet till ett robust datadrivet och lärande arbetssätt

Vi har en helt agnostisk approach till lösningar på dina data science-utmaningar. Lösning efter problem och inte vice versa.

Förmodligen hjälper vi dig med något av detta:

  • Låter stora mängder data nå beslutsfattande. Utan brus, metodsäkert och med skärpa.
  • Tar komplexa dataset till modeller och analyser för att lösa komplexa verksamhets- och samhällsproblem
  • Analyserar stora mängder produkt-, marknads- och/eller användardata för att driva produkt- och designbeslut
  • Tar fram prediktiva modeller
  • Kommunicerar samt visualiserar insikter och rekommendationer
  • Tar nyckelroller i att förflytta olika typer av team mot ett datadrivet arbetssätt
  • Bygger maskininlärningsmodeller
  • Följer upp datakvalitet i hela värdekedjan
  • Utvecklar KPI-ramverk som är tydliga och effektiva
  • Följer upp och coachar i att sätta upp komplexa A/B-test