Konsulter inom Growth Analytics

Våra konsulter inom growth analytics hjälper dig att förstå exakt vad i ekosystemet som driver tillväxt.

De hittar de där möjligheterna som gömde sig i skarvarna mellan silos och i neglierade datakällor.

Vi har en helt agnostisk approach till lösningar på dina utmaningar inom data. Lösning efter problem och inte vice versa.

Förmodligen hjälper vi dig med något av detta:

  • Skapar affärsinsikter och testbara hypoteser från stora mängder marknads-, användar- och produktdata
  • Definierar precisa framgångsmått för MVP:er och MMF:er så att hypoteser kan valideras eller förkastas med finfin säkerhet
  • Hjälper till att analysera och förklara kontextspecifik data från sociala medier, annonsnätverk och random marketing automation-verktyg
  • Säkrar upp att analys- och insiktsarbete täcker in produktens hela ekosystem
  • Coachar digitala analytiker, analytics engineers och produktägare i growth-metoder och -mindset